Bakgrund

KICK har tagits fram på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Studiefrämjandet, Svensk Live, Svensk Live – Unga arrangörsnätverket, KulturUngdom, Kultur i Väst och Westside Music Sweden ska i en förstudie 2019–2020 kartlägga, analysera och rapportera kring läget för ”pop/rock-arrangörer” i regionen Västra Götaland.

Målet med förundersökningen är att skapa bättre förutsättningar för att utveckla sin verksamhet. Bidragets roll i förundersökningen är att försöka hitta ett bra sätt att fördela bidrag till arrangörer som motiverar arrangörskapet och driver branschen som helhet framåt.

Verksamheten i förstudien ska ge en realistisk bild av situationen för arrangörer i regionen, för att tydligt och konstruktivt ge beslutsfattare och tjänstepersoner en god förståelse och en nutidsanalys kring hur vardagen ser ut för arrangörerna.

 

Samarbetspartners inom Kick