Bidrag från KICK

Vad kan jag söka bidrag för?

Bidraget riktar sig till dig som vill utveckla din arrangerande verksamhet eller dig själv som arrangör t.ex. genom att gå en kurs, åka på studiebesök, uppdatera tekniken i din lokal, etc. allt med syfte att stärka ett hållbart arrangörskap.

Kriterierna för stödet finns att läsa här.

Du hittar bidragsformuläret här och en budgetmall här.
Vill du istället skicka in egna filer så kan du skicka dem till info@arrkick.se och märka det med ”KICK BIDRAGSANSÖKAN”.

När kan jag söka bidraget?

Ansökan planeras att öppna den 1 oktober och första omgången ansökningar hanteras efter den 15 oktober.

Nästa deadline för ansökningar är den 15 november och därefter den 15 december.

Bidraget kommer fördelas utifrån principen ”först till kvarn”. Vi reserverar oss därför för att bidragets belopp kan vara utdelat före den sista ansökningsomgången.

Ni får svar på er ansökan senast 2-3 veckor efter deadline.

Redovisning

Redovisningen för bidraget behöver vara inlämnad senast den 31 Januari.

Redovisningen av bidraget ska innehålla en förklarande text som beskriver vad pengarna använts till, vad resultatet av bidraget har blivit, samt räkenskap som tydligt visar vad pengarna har gått till. Vi behöver även få in eventuella fakturor och originalkvitton som påvisar vad bidraget använts till.

Hur bedömer vi din ansökan?

Vi har en arbetsgrupp på fyra personer som sitter och tar emot ansökningarna och som därefter fördelar ut bidraget. Personerna i arbetsgruppen har själva en god erfarenhet av arrangörskap och branschen som helhet.

Anser vi att din ansökan behöver kompletteras på något sätt så hör vi av oss och ber om en komplettering för att öka chansen för att ansökan godkänns.

Om en person i arbetsgruppen är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får den personen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon i arbetsgruppen inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.