Kriterier

Ansökan ska innehålla

 • Beskrivning av dig/er som arrangör.
 • Vad vill du söka bidrag till och vad är det förväntade resultat?
 • En budget (Maxbelopp 25.000kr)

Krav som ställs på dig som ansöker

 • Att bidraget används inom regionen Västra Götaland
 • Att ansökan har en tydlig koppling till verksamhet inom “populärmusik”, t.ex. pop, rock, metal, reggae, indie, punk, EDM, goth osv.
 • Att eventuella avvikelser från plan omgående meddelas till oss på info@arrkick.se för godkännande.
 • Att projektets logotyp finns med i all marknadsföring, såsom tryckt material, film, web, utgivningar, etc.
 • Att bidraget du söker ska användas innan 30 januari.
 • Att slutredovisningen lämnas in senast en månad efter genomförande, eller absolut senast 31 januari 2020.

Redovisning vid beviljat stöd skall innehålla

 • En ekonomisk redovisning med kostnadsunderlag.
 • Dokumentation i form av utvärdering med text, och gärna bifogade foton/filmer om det finns.

Stöd beviljas ej

 • Till projekt som genomförs eller drivs utanför regionen Västra Götaland.
 • Till projekt som redan genomförts vid datum för beslut.

Med bidraget KICK finns det väldigt breda möjligheter kring vad det kan användas till. Det huvudsakliga syftet med bidraget är att stärka och utveckla dig som arrangör eller din verksamhet. Du kan därför söka pengar till det som gör störst skillnad för dig och din verksamhet idag, så länge du kan motivera hur det stärker och utvecklar dig och/eller din verksamhet.

Exempel på vad bidraget kan gå till är köpa in tjänster för ekonomi eller marknadsföring, inskaffa programvara, inköp av ny teknik till din konsertlokal, lokalkostnad, resa till nätverksträff o.s.v.

I grund och botten är det dina förutsättningar, dina villkor och din kreativitet som sätter stopp för vad du kan söka stöd för.

Känner du sig osäker och vill bolla dina tankar och idéer så kan du kontakta Christian som är projektledare för projektet. Du når honom på christian@arrkick.se.